GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

O zaštiti pojedinca u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – UREDBA (EU) 2016/679.

OBUKA:

  • Edukacija o uredbi
  • GDPR Practitioner
  • Certified Data Protection Officer

GDPR je formalno stupio na snagu 25. maja 2018 godine i od tada organizacije moraju biti usklađene.

Zašto je ova regulativa važna za Vas?

GDPR obavezuje kompanije sa sedištem u EU da zahtevaju adekvatne mere zaštite ličnih podataka od poslovnih partnera u zemljama izvan EU, kojima poveravaju prenos I obradu ličnih podataka.

GDPR je formalno stupio na snagu 25. maja 2018 godine

Regulativa se neće samo primenjivati za kompanije sa sedištem u EU, već i za one:

  • Čije je sedište izvan EU, a koje nude robu ili uslugu u EU
  • Koje vrše praćenje ponašanja lica, čije se ponašanje odvija unutar EU

Затворено за коментаре.