O NAMA

PROFIL KOMPANIJE

Institut za bezbednost informacija, Novi Sad je osnovan 2012. godine kao ogranak Mobes Quality d.o.o. Novi Sad sa namerom vlasnika obe firme prof.dr. Glušica Zdravka da implementaciju svih sistema menadžmenta (posebno sistema menadžmenta bezbednosti informacija ISO/IEC 27001:2013) digne na viši nivo uključivanjem profesora iz ove oblasti i stvaranjem ekspertskih timova za ISO 27001; ISO 22301; ISO 20000; ISO 37001 i GDPR.

NASE PREDNOSTI

Sigurnost

Tokom rada, kompanija se pridržava najviših standarda apsolutne nezavisnosti, poverljivosti i sigurnosti informacija koje su joj bile dostupne tokom implementacije.

Poverljivost

Implementacije koje obavlja IBI pružaju uveravanje u poverljivost, pouzdanost i sigurnost implementacionih rešenja i obezbeđuju preporuke rukovodstvu i klijentima o mehanizmima poboljšanja sistema menadžmenta, sistema internih audita, upravljanja rizicima i poslovnim procesima. IBI pomaže svojim klijentima da usvoje i primene nove standarde Sistema menadžmenta, pronađu rešenja za efekte promena u istim i reše mnoga druga pitanja strateško - poslovnog tipa.

Pouzdanost

Od svog osnivanja do danas, Mobes Quality i partnerska firma IBI ( Institut za bezbednost informacija) slove za jedne od vodećih konsultantskih kuća koje čine snažan tim profesionalaca u zemlji i inostranstvu (Crna Gora, BiH, Makedonija, Hrvatska i Slovenija). Naši konsultanti imaju međunarodno priznato zvanje i iskustvo ( TÜV AUSTRIA i Exemplar Global – USA ) u oblasti standarda Sistema menadžmenta.

KO SMO MI

Od osnivanja, težimo da budemo na usluzi korisnicima sa kompletnom ponudom visoko kvalitetnih usluga u oblasti implementacije međunarodnih standarda i obuke. Svesni da se reputacija gradi kontinuirano, naša pažnja prema svakom klijentu je potpuna i profesionalna i zasniva se na vrhunskom kvalitetu pružanja svih vrsta usluga, prilagođenih jedinstvenim potrebama klijenata. Potvrda dobre obostrane saradnje i zadovoljstva su mnogobrojni klijenti, saradnici i partneri u nekoliko stotina organizacija.

DPO (DATA PROTECTION OFFICER)

Osim navedenih usluga, zaposleni konsultanti sa akreditovanim crtifikatima DPO u Institutu za bezbednost informacija (IBI) mogu obavljati i ulogu DPO-a unutar odredjene organizacije. Službenika za zaštitu ličnih podataka (data protection officer - DPO) trebale bi imenovati sve organizacije koje prikupljaju ili obrađuju veće količine podataka bez obzira radi li se o podacima zaposlenog, klijenata ili nekoj trećoj kateogoriji. DPO ne može operativno biti zadužen za sprovođenje aktivnosti zaštite ličnih podataka, jer je njegov zadatak da nagleda učinkovitost ovih aktivnosti. Ubrzajte, pojednostavite i pojeftinite DPO mora biti jasno imenovan, ali ta osoba ne mora biti zaposleni unutar organizacije, pošto se ova funkcija može obavljati i eksterno. Mudro dogovorena eksternalizacija funkcije, može Vas rešiti početničkih grešaka, uštediti mnogo vremena i novaca, te rezultirati kvalitetnijom implementacijom GDPR-a. Ako niste sigurni da sami dobro vladate ovim područjem, angažujte nas, jer imamo dovoljno iskustva, i već radimo na brojnim GDPR projektima.