Obuka i akreditovana sertifikacija osoblja 02.11. – 06.11.2020 godine u hotelu Palace u Beogradu

Učesnici obuke dobijaju:

 • adekvatna znanja koje će im preneti eksperti – tutori iz Mobes Quality, odnosno Exemplar Global-a
 • materijale i knjige najpoznatijih svetskih autora iz oblasti  sistema menadžmenta  koji slušaju (BSI – London) – pripremio Mobes Quality d.o.o., Novi Sad.
 • personalna certifikacija akreditovane kuće Exemplar Global (RABQSA + iNarte) -USA  za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama za sledeće sisteme upravljanja (pojedinačna obuka):
 • Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001:2015
 •  Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001: 2015
 • Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu – ISO 45001:2018  
 • Sistem menadžmenta bezbednošću informacija – ISO/IEC 27001:2013
 • Tehnike bezbednosti – Proširenje ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za upravljanje informacijama o    privatnosti (zahtevi i smernice) – ISO/IEC 27701:2019
 • Upravljanje rizicima informacione bezbednosti – ISO/IEC 27005:2018  
 • Sistem menadžmenta servisima – ISO/IEC 20000:2018
 •  Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – ISO 22301:2019
 •  Menadžment rizikom –principi i vodič – ISO 31000:2018
 •  Sistem menadžmenta energijom – ISO 50001:2018
 •  Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije – ISO 37001:2016
 •  Društvena odgovornost – SA 8000:2014

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u  obukama menadžment sistema, pored uobičajenih obuka gde je pažnja samo na jednom standardu, MOBES QUALITY  je uveo poseban modularni pristup gde se u okviru pet ili šest dana uspešno mogu savladati 3 ili 4 standarda:

Затворено за коментаре.