ZAHTEV ZA OBUKU

Prijava za ISO obuke

Naziv organizacije: *

PIB/JIB/OIB: *

Adresa: *

Tel/Fax: *

Email: *

Ovim neopozivo prijavljujemo učesnike kursa (ime, prezime, funkcija, broj telefona ili email učesnika). Učesnike razdvojiti novim redom: *

Odaberite datum i mesto obuke: *

Beograd 28.09. - 02.10.2020.Beograd 23.11. - 27.11.2020.

Prijava za obuke: *

ISO/IEC 27001:2013ISO/IEC 20000:2011ISO 22301:2013ISO 31000:2018ISO 37001:2016ISO/IEC 27005:2011ISO 50001:2011ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 45001:2007Tranzicija ISO/IEC 27001:2005 => ISO/IEC 27001:2013Tranzicija ISO 9001:2008 => ISO 9001:2015Tranzicija ISO 14001:2004 => ISO 14001:2015Tranzicija ISO 18001:2004 => ISO 45001:2018