SISTEMI MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU

(ISO 45001:2018)

MENADŽMENT BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Svrha OH&S sistema menadžmenta je da obezbeđuje okvir za upravljanje OH&S rizicima i prilikama.

Cilj i predviđeni ishodi OH&S sistema menadžmenta jesu sprečavanje povreda u vezi sa radom i narušavanja zdravlja radnika i pružanje bezbednih i zdravih radnih mesta; stoga je od suštinskog značaja za organizaciju da eliminiše opasnosti i svede na najmanju moguću meru OH&S rizike preduzimanjem efektivnih mera prevencije i zaštitnih mera.

(ISO 45001:2018)

Primenjivanje OH&S sistema menadžmenta jeste strateška i operativna odluka organizacije. Uspeh OH&S sistema menadžmenta zavisi od liderstva, posvećenosti i učestvovanja na svim nivoima i funkcijama u organizaciji.

Održavanje bezbednosti i zdravlja na radu

Primenjivanje i održavanje OH&S sistema menadžmenta, njegova efektivnost i njegova sposobnost da ostvaruje svoje predviđene ishode zavise od brojnih ključnih faktora koji mogu da uključuju:

  • liderstvo, posvećenost, odgovornost i krajnju odgovornost najvišeg rukovodstva;
  • razvijanje, vođenje i promovisanje takve kulture u organizaciji koja podržava predviđene ishode OH&S sistema menadžmenta, od strane najvišeg rukovodstva;
  • komuniciranje;
  • konsultovanje i učestvovanje radnika, i tamo gde postoje, predstavnika radnika;
  • raspodela resursa neophodnih za njegovo održavanje;
  • OH&S politike, koje su kompatibilne sa ukupnim strateškim ciljevima i usmerenjem organizacije;
  • efektivan proces (ili procese) za identifikovanje opasnosti, upravljanje OH&S rizicima i korišćenje OH&S prilika.
  • stalno vrednovanje performansi i praćenje OH&S sisema menadžmenta u poslovne procese organizacije;
  • OH&S ciljeve koji su u skladu sa OH&S politikom i koji uzimaju u obzir opasnosti u organizaciji, OH&S rizike i OH&S prilike.