SISTEMI MENADŽMENTA KVALITETOM

(ISO 9001:2015)

UPRAVLJANJE KVALITETOM

ISO 9001 je međunarodni sistem kvaliteta (QMS). Predstavlja osnovne i odlične prakse obezbeđenja kvaliteta koje mogu da se primene u svim organizacijama. Zahtevi predstavljaju odličan temelj za planiranje, kontrolu i poboljšavanje svih preduzeća. Bez sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), organizacije imaju male šanse da održe bilo kakva poboljšanja ili inovacije koje bi mogle da ostvare. Verujemo da je ISO 9001 osnovni model za upravljanje svim preduzećima. On prevazilazi ono što mnogi ljudi tradicionalno smatraju „kvalitetom.“ Zapravo, izbegavamo da koristimo izraz „kvalitet“ u odnosu na standard, kad god to možemo. ISO 9001 je standard sistema menadžmenta.

(ISO 9001:2015)

Zato što je generički (opšti), ISO 9001 je, takođe, veoma fleksibilan. Standard samo na nekoliko mesta tačno specifikuje šta organizacija mora da uradi. U većini slučajeva, standard ostavlja prilično mnogo slobode i odlučivanja organizaciji u pogledu projektovnja njenih procesa i procedura. To omogućava organizacijama da ga prilagode kako bi se obezbedio individualni uspeh, a ne samo da se slepo prati standard. Slabost je naravno, da organizacije treba da prilagode svoj pristup za usaglašenost sa ISO 9001. Imali smo nekoliko klijenata koji su nam rekli da bi želeli da ISO 9001 tačno kaže šta je potrebno učiniti. Pa, to nije način na koji funkcioniše. Organizacija mora da otkrije najbolji način da zadovolji zahteve, što predstavlja istovremeno i slobodu i izazov.

Obezbeđenje kvaliteta

Sve do pojave nove verzije ISO 9001, standard je bio jednostavan skup zahteva. Organizacije su dale sve od sebe da ga razumeju i implementiraju. Pristup je bio sličan kao isprobati odeću u jednoj veličini koja odgovara svakome. Možda ćete biti srećni sa dobrim uklapanjem, ali je verovatnije da će postojati brojna mesta u koja se ISO 9001 jednostavno neće uklopiti. ISO 9001:2015 je standard zasnovan na riziku. Rizici i prilike koje organizacija identifikuje se utvrđuju iz jednostavnih okolnosti poslovanja svakog preduzeća. U ovoj verziji standarda nije promenjen pristup da jedna veličina odgovara svima. Organizacije utvrđuju šta je najznačajnije za njihov uspeh i grade svoj sistem menadžmenta kvalitetom oko tih jedinstvenih pitanja. Rezultat je sistem menadžmenta za koji je zaista moguće reći da je ugrađen u poslovanje svake pojedinačne organizacije. Da li je identifikacija rizika i prilika važan korak u implementaciji ISO 9001:2015? Da, verovatno je najvažniji korak.