SISTEMI MENADŽMENTA PROTIV MITA

(ISO 37001:2016)

BORBA PROTIV KORUPCIJE

Podmićivanje je široko rasprostranjena pojava. Ona izaziva ozbiljne moralne, ekonomske i političke probleme, podriva dobru upravu, ometa razvoj i narušava konkurenciju. Ona urušava pravosuđe, narušava ljudska prava i predstavlja prepreku za oslobađanje od siromaštva. Ona takođe povećava troškove poslovanja, uvodi neizvesnosti u komercijalne transakcije, povećava troškove robe i usluga, smanjuje kvalitet proizvoda i usluga, što može dovesti do gubitka života i imovine, uništava poverenje u institucije i ometa fer i efikasan rad tržišta.

Vlade su ostvarile napredak u rešavanju podmićivanja putem međunarodnih sporazuma, kao što je Konvencija o borbi protiv podmićivanja stranih javnih funkcionera u međunarodnim poslovnim transakcijama koju je donela Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; i Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije; i kroz svoje nacionalne zakone. U većini jurisdikcija, učešće pojedinaca u podmićivanju je prekršaj i postoji rastući trend da se organizacije, kao i pojedinci, smatraju odgovornim za podmićivanje.

(ISO 37001:2016)

Ipak, samo zakon nije dovoljan da se reši ovaj problem. Stoga, organizacije imaju odgovornost da proaktivno doprinesu borbi protiv podmićivanja. Ovo se može postići kroz lidersku posvećenost uspostavljanju kulture integriteta, transparentnosti, otvorenosti i usaglašenosti. Priroda kulture organizacije je od ključnog značaja za uspeh ili neuspeh sistema menadžmenta protiv podmićivanja. Ovaj međunarodni standard je namenjen tome da podrži uspostavljanje kulture u organizaciji putem pružanja okvira za sistem menadžmenta protiv podmićivanja.

Rešavanje problema podmićivanja

Usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom ne može da garantuje da se podmićivanje nije desilo ili da se neće desiti u odnosu na organizaciju, budući da nije moguće u potpunosti eliminisati rizik od podmićivanja. Međutim, ovaj međunarodni standard može pomoći organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mere osmišljene za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mera u vezi podmićivanja.