SISTEMI MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM

(ISO 14001:2015)

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Međunarodni standard ISO 14001:2015 je model koji sadrži kriterijume i predstavlja okvir koji organizacije treba da slede u cilju zaštite životne sredine i reagovanja na nastale izmene stanja životne sredine, u ravnoteži sa potrebama društva i rasta i razvoja privrede. Standard koristi PDCA pristup stalnom razvoju i sadrži zahteve za sisteme menadžmenta životnom sredinom za kontrolu uticaja svih aktivnosti organizacije na životnu sredinu, proizvode i usluge i stalno poboljšavanje performanse životne sredine.

U verziji standarda ISO 14001 iz 2015. godine je važna tema pristup održivom razvoju životne sredine. Verzija standarda iz 2004. godine je umnogome usredsređena na sprečavanje zagađenja, uz specifičan zahtev da politika životne sredine mora da uključi posvećenost ovom pitanju. Iako se zaštita životne sredine ukratko spominje u uvodu, ti termini se ne pojavljuju u daljem tekstu standarda.

(ISO 14001:2015)

Standard iz 2015. godine obuhvata zahtev za politiku životne sredine organizacije za posvećenost „zaštiti životne sredine, uključujući prevenciju zagađenja i druge specifične posvećenosti koje su relevantne za kontekst organizacije.“ To u visokoj meri proširuje akcenat sa sprečavanja zagađenja, koji može usko da se protumači kao upravljanje opasnim supstancama, do fundamentalno šireg razmatranja održivosti životne sredine. Namerno upućivanje na kontekst organizacije podrazumeva da politika životne sredine treba da se usredsredi pored ključnih rizike za životnu sredinu i na rizike i mogućnosti za organizaciju. To može da obuhvati posledice lošeg upravljanja životnom sredinom, što može da ima za posledicu dodatne operativne troškove, prekide operacija i štete po ugled organizacije, a takođe i, uticaje koji nastaju kao posledica eksternih uslova životne sredine, uključujući klimatske promene.

Menadžment životnom sredinom

Namera revidiranog standarda je da podstakne holistički pristup upravljanju aspektima životne sredine i njihovo integrisanje u strategiju i poslovne procese organizacije. Ishod mora da bude takav da podstiče usvajanje održivih praksi životne sredine da se obezbedi održivo poslovanje.