O USLUGAMA

PREGLED USLUGA

Ibi nudi različite usluge upotpunjujući gotovo sve potrebe modernog biznisa. U tekstu ispod saznajte više o našim uslugama.

Menadžment bezbednosti informacija (ISO/IEC 27001:2013)

Sve moćniji personalni kompjuteri, konvergentne tehnologije i rasprostranjena upotreba Interneta su zamenili skromne, samostalne sisteme sa prevashodno zatvorenim mrežama. Danas su učesnici u visokoj meri povezani i te veze prevazilaze nacionalne granice. Uz to, internet podupire kritične infrastrukture kao što su to energetika, transport i finansije i igra glavnu ulogu u načinu obavljanja poslovanja u preduzećima i načinu razmene informacija građana.

General Data Protection Regulation - GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka)

GDPR se bavi pitanjima zaštite ličnih podataka i predviđa niz mera zaštite koje organizacija ili poslovni sistem mora da usvoji kako bi ispunila minimalna, Uredbom propisana, pravila za koje se veruje da će u značajnoj meri obezbediti i očuvati privatnost nad ličnim podacima, kako zaposlenih, tako i korisnika usluga ili kupaca kompanije, odnosno korisnika usluga javnih servisa i državnih servisa.

IT menadžment - upravljanje servisima ISO/IEC 20000-1:2011

Menadžment IT servisa predstavlja upravljanje svim međusobno povezanim procesima koji osiguravaju kvalitet servisa, u skladu sa nivoom servisa dogovorenim sa kupcem. On se odnosi na uvođenje, kreiranje, organizaciju, kontrolu, snabdevanje, podršku i poboljšanje IT servisa , u skladu sa potrebama kupca.

Naši klijenti

ČIME SE MI BAVIMO

Društvena odgovornost

Društveno odgovorno poslovanje je neophodan faktor održavanja društva u celini.

Pročitaj više...

General Data Protection Regulation – GDPR

GDPR se ne odnosi samo na podatke i postupanje sa njima, već i na poslovne procese, te na one koji procesiraju podatke.

Pročitaj više...

IT menadžment – upravljanje servisima

Menadžment IT servisa predstavlja upravljanje svim međusobno povezanim procesima koji osiguravaju kvalitet servisa, u skladu sa nivoom servisa dogovorenim sa kupcem.

Pročitaj više...

Menadžment bezbednosti informacija

Bezbednost informacija se postiže putem implementacije prikladnog skupa kontrola, koje mogu biti politike, prakse, procedure, organizacione strukture i funkcije softvera.

Pročitaj više...

Sistem menadžmenta energijom

Namena ovog standarda je da dovede do smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte i drugih uticaja na životnu sredinu i troškova za energiju putem sistemskog upravljanja energijom.

Pročitaj više...

Sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja

Zahtevi navedeni u ISO 22301 su generički i mogu se upotrebiti u svim organizacijama (ili njihovim delovima), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu organizacije.

Pročitaj više...

Sistemi menadžmenta bezbednošcu i zdravljem na radu

Svrha OH&S sistema menadžmenta je da obezbeđuje okvir za upravljanje OH&S rizicima i prilikama.

Pročitaj više...

Sistemi menadžmenta kvalitetom

Predstavlja osnovne i odlične prakse obezbeđenja kvaliteta koje mogu da se primene u svim organizacijama.

Pročitaj više...

Sistemi menadžmenta protiv mita

Ovaj međunarodni standard je namenjen tome da podrži uspostavljanje kulture u organizaciji putem pružanja okvira za sistem menadžmenta protiv podmićivanja.

Pročitaj više...

Sistemi menadžmenta životnom sredinom

Međunarodni standard ISO 14001:2015 je model koji sadrži kriterijume i predstavlja okvir koji organizacije treba da slede u cilju zaštite životne sredine i reagovanja na nastale izmene stanja životne sredine, u ravnoteži sa potrebama društva i rasta i razvoja privrede.

Pročitaj više...

Upravljanje rizicima

U zavisnosti od potrebe organizacije, za upravljanje rizicima implementiraju se menadžment rizikom, upravljanje rizicima informacione bezbednosti i upustvo za menadžment rizikom za sisteme informacione tehnologije.

Pročitaj više...

ZAŠTO BAŠ MI

Svesni da se reputacija gradi kontinuirano, naša pažnja prema svakom klijentu je potpuna i profesionalna i zasniva se na vrhunskom kvalitetu pružanja svih vrsta usluga, prilagođenih jedinstvenim potrebama klijenata. U našem fokusu je implementacija i obučavanje zaposlenih novijih standarda iz oblasti Sistema menadžmenta, posebno bezbednosti informacija i svih kodeksa, vodiča i podstandarda iz porodice ISO/IEC 27001. Naravno, implementiramo i ostale standarde (ISO 20000; ISO 22301; ISO 37001; ISO 50001 i sve druge koji se traže na tržištu). Potvrda dobre obostrane saradnje i zadovoljstva su mnogobrojni klijenti, saradnici i partneri u nekoliko stotina organizacija.